Địa chỉ

77 Điện Biên Phủ - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại

0965401939